Quantum Touch«  

Energetisch Praktijk wofosi
 

Quantum-Touch« / Reiki Healing Circle

 

Wat is een Healing Circle?

Een Healing Circle is een groep Beoefenaars en/of Gecertificeerde Quantum-Touch« / Reiki Therapeuten, die samen een 'Helende Cirkel' vormen, om zo mensen te helpen die genoeg hebben van de kwalen of ongemakken van alledag. Gewoon even ontspannen, terwijl uw lichaam de kans kan nemen om even te 'Resetten'.  U kunt zowel als lezer of als Therapeut gebruik maken van dit aanbod.

Wilt u zich toe laten voegen als Beoefenaars of Gecertificeerde Therapeut aan de Healing Circle, dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden. Wilt u duidelijk invullen hoeveel workshops u heeft bijgewoond en hoe lang u al met Quantum-Touch« / Reiki (graad) werkt?  Alvast uw dank hiervoor.

Heeft u behoefte als lezer van deze site, om kennis te maken met Quantum-Touch« en /of Reiki, of wilt u graag behandeld worden voor iets, ook dan kunt u zich aanmelden met de betreffende link. U wordt dan opgenomen in de Healing Circle of we maken een 1 op 1 afspraak. Wilt u vooraf eerst informatie ontvangen, dan kunt u dat  ook melden via deze link. Alvast uw dank voor het vertrouwen.

Aanmelden Healing Circle

Therapeut/Beoefenaar  Quantum-Touche«/Reiki Healing Circle

Behandeling Quantum-Touche«/Reiki Healing Circle

 

▓▓▓▓


Home

 

Copyrightę D. van Alphen