Energetisch Praktijk wofosi

 

Geschiedenis

Mr Mikao Usui

Reiki in Japan - De Usui Shiki Ryoho Gakkai

Dr. Mikao Usui startte een Reiki organisatie in Japan spoedig na het herontdekken van Reiki.  Hij was de eerste president.  Na zijn dood werd hij opgevolgd door de volgende presidenten:  Mr. Ushida, Mr. Iichi Taketome, Mr. Yoshiharu Watanabe, Mr. Toyoichi Wanami, Ms. Kimiko Koyama en de huidige opvolger  van Dr. Usui sinds 1998 is Mr. Kondo.  In tegenstelling tot wat door sommigen in het Westen wordt verteld, bestaat er geen GrandMaster” in het systeem dat Dr. Usui  begon, er zijn alleen opvolgers zoals hierboven genoemd. Ofschoon Dr. Hayashi een gerespecteerd master was, was hij nooit de leider van het Usui systeem.

Reiki is in Japan een algemeen gebruikt woord om vele vormen van heling en spiritueel werk te beschrijven. Het is niet exclusief voor het systeem dat gebaseerd is op de methode van Dr. Usui.

Het helingsysteem dat voorkomt uit  de methode van Dr. Usui wordt genoemd Usui System of Natural  Healing or Usui Shiki Ryoho. (Het  Usui Systeem van Natuurlijk Helen)

Reiki in het westen

Nadat het Usui systeem in het westen is geïntroduceerd  is het door de tijd heen geëvolueerd. In haar huidige vorm, is het veel meer georganiseerd en gestructureerd  dan de eenvoudige, flexibele en intuïtieve methode van Dr. Usui.

Het volgende is een beschrijving van de evolutie van het Reikisysteem.

Tijdens zijn mystieke ervaringen op de berg Karuma ontving Dr. Usui de gave om Reikibehandelingen te geven, de Reikisymbolen, en de capaciteit om Reiki aan anderen door te geven. Later voegde hij de Reiki leefregels toe en het idee dat een Reikibehandeling op een of andere manier gecompenseerd moest worden. Alhoewel de regels als Reiki leefregels bestempeld worden waren het de leefregels die de Japanse keizer Meiji opgelegd aan zijn onderdanen. Dr. Hayashi voegde de standaard handposities toe, de drie graden en hun inwijdingsrituelen. Mevr.  Takata voegde op haar beurt de prijsstructuur toe. De wachttijden tussen de inwijdingen werden toegevoegd  door enkele van de masters na Mevr. Takata. Na het overlijden van Mevr. Takata begonnen enkele masters veranderingen aan te brengen op de manier waarop Reiki werd onderwezen. De meeste waren aanvullend en bevatten de toevoeging en kennis van andere helingsystemen die de leraren geleerd hadden of verkregen hadden via interne begeleiding (gidsen).

 Sommige veranderingen legden beperkingen op en maakten het moeilijk voor studenten om vorderingen te maken. Sommigen deelden de derde graad op in meerdere kleine onderdelen en noemden het een nieuwe graad en vroegen daar weer extra geld voor. Dikwijls vermeldden ze niet dat ze het Usui-systeem veranderd  hadden en als de leerlingen leraren geworden waren dachten ze dat ze het originele Usui-systeem verder uitdroegen, wat in feite niet waar was. Op deze manier ontwikkelden zich vele Reiki scholen.

Speculaties gebaseerd op de kennis van andere oude helingsystemen heeft geleid tot een plausibele hypothese die enig licht kan laten schijnen op het ontstaan van Reiki in de periode voor Usui. Er bestaat een Tibetaanse Boeddhistische helingtechniek, genaamd Medicine Buddha. Hierin wordt ook de techniek van de handoplegging gebruikt net als bij Reiki. Het vermogen om MB heling te doen wordt aan de student overgedragen door middel van een inwijding door een leraar, net als bij Reiki. Er zijn nog andere stromingen in het Tibetaanse Boeddhisme waarbij gaven of waarden door middel van een inwijding worden overgedragen. Aangezien het Tibetaanse Boeddhisme het enige Boeddhisme is dat inwijdingen gebruikt, is het aannemelijk dat de Reiki die Usui herontdekte een vroegere Tibetaanse techniek is die verloren was gegaan. 

Het is bekend dat een spirituele stroming van dit type soms eindigt doordat de leraar stopt met het overdragen ervan. De stroming kan dan honderden jaren later weer tot leven komen als een monnik of spirituele zoeker weer de instructies en de inwijding ontvangt tijdens een spirituele ervaring.

Waarschijnlijk gebeurde dit in het geval van Usui. Misschien was hij in een vorig leven al Reikimaster geweest en gaf hem dat de motivatie om weer naar de genezende energie te gaan zoeken. Misschien was de stroming gestopt en moest weer gestart worden door de mystieke ervaring van Usui.

De ontwikkeling van de Usui-Reiki

De volgende alinea’s verhullen het verhaal over Reiki zoals het door William Lee Rand werd onderzocht. Een meer gedetailleerd verslag is te vinden in zijn boek “Reiki, The Healing Touch”.

Dr. Mikao Usui

Dr. Mikao Usui, of Usui Sensei zoals hij door zijn studenten in Japan werd genoemd, is de grondlegger van het Reiki systeem volgens Usui. Hij werd geboren op 15 augustus 1865 in het dorp Yago in het Yamagata district  van Gifu in Japan. Men denkt dat hij op vierjarige leeftijd naar een Tendai Boeddhistische school ging op of bij de Kurama-berg (de paardenzadelberg). Hij studeerde ook Kiko, de Japanse versie van Gigong wat een gezondheids en genezende discipline is die gebaseerd is op de ontwikkeling en het gebruik van levensenergie.

De jonge Usui ervoer dat bij deze methode de beoefenaar eerst zijn eigen levensenergie moet opbouwen en dan weer moet afgeven tijdens de behandelingen. Hij vroeg zich of het mogelijk was om helingswerk te doen zonder je eigen energie weg te geven. Hij begon te studeren in Japan, China en Europa en dat eindigde met het spontaan ontvangen van Reiki tijdens een meditatie op de berg Karuma.

Usui was zeer geïnteresseerd in leren en werkte hard aan zijn studie. Hij reisde naar Europa en China om zijn opleiding te vervolgen. Zijn CV bevatte medicijnen, psychologie en godsdienst en zelfs toekomst voorspellen, wat de Aziaten lang beschouwden als een belangrijke vaardigheid.

Men dacht dat hij van een rijke familie was omdat alleen gefortuneerde families hun kinderen naar school konden sturen.

Uiteindelijk werd hij de secretaris van Pei Gotoushin, het hoofd van het departement van gezondheid en welzijn, die later burgemeester van Tokio werd. De contacten die Usui in deze functie opdeed hielpen hem om een succesvol zakenman te worden. Usui was ook lid van Rei Jyutu Ka, een metafysische groep die zich bezig hield met de ontwikkeling van paranormale gaven.

In 1914 ging het mis in het persoonlijke en zakelijke leven van Usui. Als een gevoelige spiritueel had Usui veel tijd besteed aan mediteren op krachtige plaatsen op de Karuma berg waar hij zijn eerste Boeddhistische opleiding had genoten. Daarom besloot hij naar zijn heilige berg te gaan waar hij zich inschreef voor Isyu Guo, een eenentwintig dagen durende cursus gesponsord door de Tendai Buddhist Temple die daar gevestigd was.

We weten niet zeker wat hij tijdens deze training allemaal moest doen maar wel is zeker dat het vasten, mediteren, zingen en bidden omvatte. Ook weten we dat er een kleine waterval is op de Karuma berg waar tot op de dag van vandaag de mensen gaan mediteren.

Deze meditatie bestaat uit het staan onder een waterval en het water op het hoofd laten vallen en er over laten stromen, waardoor naar men zegt de kruinchakra wordt geactiveerd. Japanse Reikimasters denken dat Usui misschien deze meditatie heeft gebruikt als onderdeel van zijn praktijk. In elk geval ontving hij de Reiki-energie door zijn kruinchakra tijdens de Isyu training. Dit vergrote zijn genezend vermogen en hij realiseerde zich dat  hij een nieuwe kostbaar geschenk had ontvangen, het vermogen om anderen te laten genezen zonder de eigen energie weg te geven

Dr. Chujiro Hayashi

Dr. Hayashi was een gepensioneerd zeeofficier. Hij ontving de Reikimaster inwijding van Usui rond 1925 toen hij 47 was.

Tot op dat moment bestond het Usui-systeem uit de energie zelf, de symbolen, het inwijdingsproces en de Reikiprincipes. Dit was wat Usui gekregen had tijdens zijn mystieke ervaring op de berg Karuma. Dr. Hayashi ging het Usuisysteem verder ontwikkelen. Hij opende een Reikikliniek in Tokio en hield nauwgezet de details van de behandelingen bij. Hij gebruikte deze gegevens om de standaard handposities te ontwikkelen, het systeem van de drie graden en de daarbij horende inwijdingsprocedures.

Hawayo Takata

Reiki komt naar het Westen.  Hawayo Takata werd geboren op de vroege morgen van 24 december 1900, op het eiland Kauai, in Hawaï. Haar ouders waren Japanse emigranten en haar vader werkte in de rietsuikervelden. Ze werkte hard toen ze opgroeide. Uiteindelijk trouwde ze met een boekhouder van de plantage waar ze werkte. Zijn naam was Saichi Takata en zij kregen twee dochters. In oktober 1930 stierf Saichi op 34 jarige leeftijd en liet mevrouw Takata achter met de zorg voor haar twee dochters. Om voor haar gezin te zorgen moest ze hard werken. Na vijf jaar kreeg ze hevige buikpijnen, een longziekte en had een zenuwinzinking. Kort daarna stierf ook haar zuster en moest zij naar Japan om het aan haar ouders te vertellen. Ze dacht ook dat ze in Japan hulp kon krijgen voor haar ziektes. Ze nam een stoomschip en werd vergezeld van haar schoonzuster.  Nadat ze het nieuws over de dood van haar zuster aan haar ouders had verteld belandde ze in het ziekenhuis. Daar stelde men vast dat ze een tumor had, galstenen en blindedarmontsteking. Na enkele weken rusten was ze klaar voor de noodzakelijke operatie. Terwijl ze al op de operatietafel lag, klaar voor de operatie, hoorde ze een stem die zei; de operatie is niet nodig, de operatie is niet nodig. Ze had nog nooit eerder een stem zó tegen haar horen spreken. Ze vroeg zich af wat het betekende? De stem herhaalde de boodschap voor de derde keer en zelfs luider. Ze wist dat ze nog wakker was en zich de stem niet verbeelde. Het was zo ongebruikelijk, en toch zo indrukwekkend dat ze besloot de dokter te raadplegen. Ze stapte van de operatietafel en sloeg een laken om zich heen en vroeg om de dokter te spreken.

Toen de dokter eindelijk kwam vroeg ze hem of er ook een ander manier was om van haar kwalen te genezen? De dokter kende het de kliniek van Hayashi en vertelde haar erover. Ze besloot dat te gaan proberen.

In de Reikikliniek kreeg ze behandelingen. Ze had nog nooit eerder van Reiki gehoord en wist dus niet wat het was. De Reikibehandelaars konden met hun handen voelen wat mevr Takata mankeerde. Hun diagnose leek heel veel op die van de dokters in het ziekenhuis. Dit maakte een diepe indruk op haar en gaf haar vertrouwen in wat ze deden. Twee Reikibehandelaars zouden haar elke dag behandelen. De warmte van hun handen was zo groot dat ze dacht dat ze een of ander apparaat gebruikten. Ze keek om zich heen maar zag niets. Toen dacht ze dat het verborgen zat in de wijde mouwen van de kimono’s die de behandelaars droegen en greep er naar maar vond niets. De geschrokken behandelaar vroeg haar wat ze aan het doen was en begon te lachen toen ze haar verhaal vertelde. Toen vertelde hij haar over Reiki en hoe het werkte.

Mevrouw Takata ontving dagelijks behandelingen en werd snel beter. In vier maanden was ze geheel genezen. Onder de indruk zijnde van haar genezing zei ze dat ze Reiki wilde leren. Haar werd duidelijk gemaakt dat Reiki Japans was en het de bedoeling was dat het Japan niet mocht verlaten. Het kon niet aan een buitenlander geleerd worden. Mevrouw Takata sprak met de chirurg van het ziekenhuis en haalde hem over om Hayashi toestemming te vragen om Reiki te leren. Daar Hayashi naast zijn vrouw ook nog een andere vrouw Reiki wilde leren en omdat Mevrouw Takata zo aandrong besloot hij dat ze het ook mocht leren. In het voorjaar van 1936 ontving mevrouw Takata de Reiki1 inwijding. Ze werkte een jaar voor Hayashi en ontving toen de Reiki2 inwijding.

Mevrouw Takata keerde in 1937 terug naar Hawaï. Kort daarna kwamen ook dr., Hayashi en zijn dochter om te helpen bij het opzetten van een kliniek. In de winter van 1938 heeft Hayashi mevrouw ingewijd in Reikimaster. Ze was de dertiende en laatste Reikimaster die ingewijd werd door dr. Hayashi.

Tussen 1970 en haar dood op 11 december 1980 heeft mevrouw Takata eenentwintig Reikimasters ingewijd. Hieronder volgt de lijst met namen die ze voor haar dood aan haar zuster heeft gegeven.

George Araki, Barbara McCullough , Beth Grey , Ursula Baylow , Paul Mitchell , Iris Ishikura , Fran Brown , Barbara Weber Ray , Ethel Lombardi , Wanja Twan , Virginia Samdahl , Phyllis Lei Furumoto , Dorothy Baba , Mary McFaden , John Gray , Rick Bockner, Bethel Phaigh , Harry Kuboi , Patricia Ewing , Shinobu Saito , Kay Yamashita (Takata's zuster), Barbara Brown

De originele eenentwintig leraren hebben het doorgeleerd aan anderen. In de tijd na de dood van mevrouw Takata is Reiki snel verspreid in alle America’s, Europa, Nieuw Zeeland, Australië en andere delen van de wereld. Er word geschat dat er dat er in 2000 ongeveer 50.000 masters waren en meer dan 1.000.000 beoefenaars over de hele wereld.

 

Bron: “Reiki the Healing Touch”, met toestemming van schrijver Mr. William Rand.

 

²²²²

 

 

Home

 

Copyright© D. van Alphen